Europa aposta pel turisme responsable

Turistes a Tarraco / ©Pere Toda

El proper mes d’octubre es celebrarà a Barcelona el 7è Congrés de Turisme Responsable a les Destinacions. La conferència serà co-presidida per Jordi Ficapal, Director de l’Observatori de Turisme Responsable, TSI-Turisme Sant Ignasi (Universitat Ramon Llull), i el professor Harold Goodwin, ICRETH, Leeds Metropolitan University i compta amb el suport de les principals institucions turístiques del país.

Sota la premissa de “millors llocs per viure, millors llocs per ser visitats” promoguda per Harold Goodwinn, el Turisme Responsable requereix que els operadors, els hotelers, els governs, la població local i els turistes assumeixin responsabilitats i prenguin mesures perquè el turisme sigui més sostenible.

A la 1ª Conferència de Turisme Responsable el 2002, es va consensuar la Declaració de Ciutat del Cap que recull els deu principis en què es basa aquest moviment. Tenen com objectiu, entre d’altres, el minimitzar l’impacte del turisme a nivell econòmic, social i ambiental, millorar la qualitat de vida de la població i la seva participació en la presa de decisions vinculades al desenvolupament d’aquesta activitat, contribuir a la conservació del patrimoni i al manteniment de la diversitat, estimular el contacte entre visitants i amfitrions, i fer accessible aquest patrimoni a les persones amb mobilitat reduïda.

Aquests principis estan molt en línia amb les pautes de consum que més estan creixent en els països desenvolupats. Per exemple a Estats Units, es calcula que entre un 13 i un 19% de la població es defineix ja com a LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), és a dir busquen un tipus de vida més saludable i sostenible, que aposta pel consum de productes locals, el comerç just i la mobilitat sostenible. En aquest país, es calcula que la despesa generada en turisme per aquest col·lectiu creix molt per sobre de la mitjana, de l’ordre del 20% anual.

Pel que fa a la mobilitat, ens podem fixar en el cas de França. Un 25% de les famílies de París i de les grans aglomeracions urbanes han renunciat a l’automòbil privat, no només com a mesura d’estalvi, sinó també, per la preocupació que els genera els efectes de les emissions de CO2 a l’atmosfera. I aquesta, és una tendència en creixement. El perfil és de gent amb formació i amb capacitat econòmica que està disposada a fer diferents sortides de vacances al llarg de l’any i que en molts casos prioritza la xarxa de transport públic per triar destinació, principalment en escapades i viatges curts. Per això, alguns destins patrimonials com els integrats a la xarxa Réseau Grand Sites de France estan treballant des de fa temps en com adaptar aquests principis: mobilitat sostenible, valorització dels productes locals, interpretació del paisatge i del patrimoni, …. per ser més atractius cap aquests segments de visitants.

Turistes a la Capçalera del Circ / ©Pere Toda

El mateix succeeix en l’àmbit de les empreses. Operadors turístics com ara l’Associació de Tour Operadors Independents AITO del Regne Unit, Forum Anders Reisen de Alemanya, Agir pour un Turisme Responsable ATR de França o Travelife un sistema de certificació impulsat conjuntament pels principals operadors europeus i cadenes hoteleres, han establert requeriments a complir pels associats, basats en principis de responsabilitat. Una part d’aquests requeriments comporta l’extensió d’aquests criteris a tota la cadena de proveïdors (hotels, transports, guies, etc.)

Si tenim present que bona part dels clients d’aquestes empreses són visitants habituals als nostres destins, hem d’entendre com absolutament indispensable l’evolució cap aquests nous models de turisme que requereixen un grau de compromís molt més elevat per part dels gestors dels destins, dels responsables dels equipaments i serveis turístics i la implicació de la comunitat local.

Des de les institucions europees hi ha una aposta decidida en l’adopció d’aquests paràmetres. El Punt 2 de la Declaración de Madrid de abril de 2010 diu textualment: “Fomentar el turismo ético y responsable y, especialmente, la sostenibilidad social, medioambiental, cultural y económica del turismo“.

El nou període de programació comunitari 2014-2020 de la Unió Europea tindrà entre els seus objectius temàtics, l’aposta per la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, la mobilitat sostenible, la lluita contra la crisi, la formació continuada, la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, les noves formes de turisme, les noves tecnologies de la comunicació o el suport als productes de proximitat.

És interessant també tenir present la iniciativa promoguda per la DG Industria i Energia d’impulsar l’aplicació d’uns indicadors de turisme sostenible per a les destinacions europees European Tourism Indicators System ETIS que es van presentar públicament el febrer del 2013 a Brussel·les. A partir d’una prova pilot en alguns destins, s’està desenvolupant una metodologia de suport per a la seva aplicació arreu.

Text de Josep Capellà, expert en turisme responsable (@JCapella_DCB)
Fotografies de Pere Toda

Compartir: